isprovocirano tekstom Krappova posljednja vrpca Samuela Becketta

autori: Nora Krstulović & Vedran Peternel

dramaturginja: Kristina Gavran

izvođačica: Nina Violić

 provoked by Samuel Beckett’s Krapp’s Last Tape

authors: Nora Krstulović & Vedran Peternel

dramaturg: Kristina Gavran

performer: Nina Violić