TIM

isprovocirano tekstom Krappova posljednja vrpca Samuela Becketta

autori: Nora Krstulović & Vedran Peternel

dramaturginja: Kristina Gavran

izvođačica: Nina Violić