Više o programu ovogodišnjih Perforacija saznat ćete, naravno 🙂  na Teatru.hr ili pak na službenim festivalskim stranicama. tj ovdje.

Vidimo se.

U Gradu.