Gdje povlačiš crtu?

O granici privatnog i javnog, osobnog i kolektivnog, u radiofonsko-scenskom projektu za EBU i Rođendan umjetnosti.